What about Alpha?
Be' am Alffa?

 
Alpha Invite 2019 Facebook ban
The Alpha Course
Alpha is a series of sessions exploring the Christian faith, running for about 8 - 11 weeks. Each talk looks at a different question around faith and is designed to create conversation. Alpha is run all around the globe, and everyone's welcome. It runs in cafés, churches, universities, homes, bars—you name it. No two Alphas look the same, but generally they have three key things in common: food, a talk and good conversation.

Y Cwrs Alffa
Mae’r cwrs Alffa yn cyfle i drafod rhai o’r cwestiynau allweddol sy’n rhan ganolog o’r ffydd Gristnogol, sy'n rhedeg am 8-11 wythnos. Pob wythnos rydym edrych ar gwestiwn gwahanol i ysgogi sgwrs. Mae Alffa yn rhedeg ledled y byd, a chroeso i bawb.  Mae'n rhedeg mewn caffis, capeli, eglwysi, prifysgolion, cartrefi a thafarnau- unrhywle! Does dim dau Alffa sy'n ur un fath, ond yn gyffredin maen nhw'n cael tri pheth: bwyd, siarad a sgwrs da.


What is Alpha? Check out Alpha's website for more information. 


 

When and where will the next Alpha be?   
Pryd a lle y fydd ein cwrs Alffa nesaf? 

If you are interested in joining an Alpha group locally Contact us through our website here. We would be only to happy to hear from you.

The course will be run using the Alpha Film Series, and we will have discussion groups available in either English or Cymraeg depending on interest. Really looking forward to meeting you ~ Dan ni'n edrych ymlaen yn fawr at gyfarfod chi. 

Sorry, your browser is unable to play this type of file. You can still download it


Please register your interest or feel free to ask any questions before trying a session by clicking on the contact us link
Everyone is welcome.

Cysylltwch â ni os gwelwch chi'n dda. Mi fydd na grwp ar gael yn Gymraeg hefyd os oes gennych chi ddiddordeb. 
Croeso gynnes i bawb.

 

 


Updated 20/07/2020
Billie Owens, 15/07/2016