Contact Us  Cysylltu â ni

We hope you have been able to find all the information about the church you wanted. If you would like to get in touch with someone at the church office please use the contact details below.

Gobeithio bod chi wedi dod o hyd i'r wybodaeth am ein eglwys. Os ydych chi eisiau siarad efo rhywun, defynyddiwch y manylion isod. 

Pastor:
Kurt Francis
Tel / Ffôn:  07902 874977
email: kurt@rcfnorthwales.com


Our Sunday services are held at:
Canolfan Cae Cymro, (Community Hall - Neuadd y pentre)
Clawddnewydd,
Nr Rhuthun,
Denbighshire / Sir Ddinbych,
LL15 2ND.


Contact Form   Ffurflen Gysyllt

Please fill in this form and it will be sent to the church office. We will get back to you as soon as we can.

Llenwch y ffurflen hon os oes gynnych chi unrhyw gwestiwn. Yn anffodus dyn ni ddim yn gallu prosesu ffuflenni yn Gymraeg ar hyn o bryd. Wnawn ni ymateb mor fuan â sy'n bosib. Diolch.  

 
Your name
Eich enw:
 
Email Address:
Cyfeiriad ebost:
Telephone:
Rhif ffôn: