About Us  Amdanom ni

 

Croeso. Welcome. 

We are a rural, family church that gathers informally on a Sunday morning in the village hall of the village of Clawddnewydd. 


We love to see new people and we hope that you will feel at home.  

Our gatherings include: 

  • Storytelling
  • Worship
  • Teaching and Discussion
  • Crèche and Sunday school groups are usually available.
  • Breaking of Bread and Prayer

Gatherings are predominantly in English but we are a bilingual group and worship in both Welsh and English.

Rydym yn eglwys o bob oedran. Cymysg o bobl o gymunedau gwahanol yn Nyffryn Clwyd a Dyffryn Afon Dyfrdwy. Dyn ni'n wrth ein boddau'n gyfarfod pobl newydd, gobeithio bod chi'n teimlo'n gartrefol efo ni. Mae ein gwasanaethau bore Sul yn eitha anffurfiol efo amser i addoli, gweddio a chlywed y gair sy'n rhannu a dathlu'r newyddion da sydd gennym ni yn Iesu Grist. Rydym cynnig cymun unwaith y mis.  Mae ein dull o addoli yn gyfoes gyda cherddoriaeth ag arweinir gan amryw gerddorion.

Mae gwasanaethau a'r neges yn gyffredinol yn Saesneg ond rydym yn addoli yn y ddwy iaith; yn aml yn canu yn y ddwy iaith ar yr un pryd! Credwn fod Duw bob amser efo rhywbeth i'w ddweud i ni drwy Ei Air, felly rydym yn treulio amser yn gwrando ar yr hyn sydd ganddo i'w ddweud drwy bregethu ac addysgu perthnasol sydd bob amser wedi ei wreiddio yn neges yr Efengyl. Mae gennym crèche ar gyfer rhai bach yn ogystal ag Ysgol Sul i blant, a grwp bach i'r ieuenctid hefyd.

 
We are a member of the Baptist Union of Wales and the Evangelical Alliance.
                                                           . 
copy-BUWlogoEng
download


If you want to know more please select one of the links above.
Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdanom ni, dewiswch un o'r cysylltiadau sy ar y dde.