Allsorts 

Allsorts2

The whole church meets every first Sunday of the month, and for every Sunday in August for a different style of service. Allsorts is for all ages and we hope there's something for everyone during the service! 

Mae'r eglwys gyfan yn cyfarfod pob dydd Sul cyntaf o'r fis, a thrwy gydol Mis Awst am wasanaeth gwahanol. Gwasanaeth am bob oedran ydy Allsorts, gobeithio y bydd 'na rywbeth i bawb! There's no Sunday school during the morning as we're all worshipping, learning and sharing together. 

Does dim ysgol Sul yn ystod y bore, dan ni'n addoli, dysgu a thannu efo'n gilydd. 

 

Services and speaking are predominantly in English but often presented bilingually.  We seek to worship in the heart language of the congregation so we worship through both Cymraeg and English, singing in the two languages at the same time! We believe that God has always got something to say to us from His Word, so we spend time listening to what he has to say through relevant preaching and teaching that is always rooted in the life changing message of the Gospel.

Mae gwasanaethau a'r neges yn gyffredinol yn Saesneg ond rydym yn addoli yn y ddwy iaith; yn aml yn canu yn y ddwy iaith ar yr un pryd! Credwn fod Duw bob amser efo rhywbeth i'w ddweud i ni drwy Ei Air, felly rydym yn treulio amser yn gwrando ar yr hyn sydd ganddo i'w ddweud drwy bregethu ac addysgu perthnasol sydd bob amser wedi ei wreiddio yn neges yr Efengyl. 


Come and join us in August!  Dewch - ymunwch â ni ym Mis Awst!


It might help to get there 10 minutes early to get a parking spot and seat in time for the service to start. There'll be time for a 'paned' (cuppa) after the service too. Warm welcome to all. We may even have cake!  If you have any questions about our Sunday Services or need to get in touch with us about any other enquiry we will be happy to help. Please Contact Us for more information.


Rydym yn cyfarfod 10:30 y.b pob Dydd Sul yng Nghanolfan Cae Cymro, Clawddnewydd, LL15 2ND. Mae' na ddigon o lefydd parcio ar gael, ond croeso mawr i chi i ddod yn gynnar a ffeindio rhywle sy'n addas.  Dewch ag addoli â ni! Bydd 'na amser i gael paned ar ôl y gwasanaeth. Croeso cynnes i bawb. Posib i ni gael cacen hefyd! 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.