Mission and Values  Cenhadaeth

Mission-and-Vision

 

RCF Vision Statement:


"To be a church without walls where Jesus Christ is our Core"


"Rydyn ni eisiau bod yn eglwys heb waliau efo Iesu Grist yn graidd i bopeth rydyn ni'n wneud"